Automaatcode rijbewijs afschaffen: beter voor klimaat én veiligheid

Dat de automaatcode moet worden afgeschaft, is voor de rijschoolbranche een uitgemaakte zaak. Het invoeren van één rijbewijs voor zowel automaat- als schakelauto’s zal een belangrijke stimulans zijn voor het milieu én de verkeersveiligheid. Dat was een van de belangrijke conclusies tijdens het Nationaal Rijschool Congres, onderdeel van de Nationale Rijschooldag bij Autotron in Rosmalen.

Aan de hand stellingen gingen vier sprekers met elkaar en met het publiek in discussie. Het panel bestond uit Wilbert van Beersum, (rijinstructeursopleiding VRO), Chris Verstappen (uitgever Verjo), Harold Bekhuis (manager rijvaardigheid CBR) en Ernest Alvares (Veronica Verkeersschool). Zowel leden van het panel als het publiek waren ervan overtuigd dat de code momenteel een drempel is op weg naar schonere voertuigen en hogere verkeersveiligheid. Het is nu alleen nog wachten op nieuwe wetgeving.

Beperking

“Vroeger was automaat rijden iets voor oude mensen. Dat imago is aan het verdwijnen”, ziet Wilbert van Beersum. “Automaat rijden is gewoon een stuk veiliger: beide handen aan het stuur. Ik hoef het niet uit te leggen: veel rijschoolhouders rijden met het lessen in een schakelauto en privé in een automaat. Dus we willen het eigenlijk wel, maar de mogelijkheden zijn er niet. Ik zou ook graag elektrisch willen rijden met mijn lesauto’s, maar dat kan niet, omdat ik met een beperking zit. Dat moet worden losgelaten.”

Als het dan zover is, moet er volgens Van Beersum nog goed worden nagedacht hoe er wordt omgegaan met kandidaten die met een automaat examen hebben afgelegd maar in een schakelauto willen rijden. “Toch denk ik dat we daar geen probleem van moeten maken. Tegenwoordig is de techniek van het schakelen veel soepeler, dat is niet meer te vergelijken met vroeger. Dat kan men of via een rijschool, of via een andere bestuurder aanleren.”

Automaat wordt de standaard

Chris Verstappen is het eens met Van Beersum, maar denkt wel dat de overheid al veel te laat is met deze maatregel. “Per 1 september is er veel veranderd in de autoindustrie. Iedereen die de komende jaren een auto gaat kopen, zal dit gaan meemaken. De standaardauto zal automaat zijn; voor een schakelbak ga je fors meer betalen. Auto’s boven de 20.000 euro: ik vind het knap als je daarvoor nog een schakelvariant kunt vinden. De overheid moet veel actiever zijn, ook met het plaatsen van laadpalen.”

 

bron: rijschoolpro

‘Appverbod’ voor bestuurders van alle voertuigen vanaf 1 juli 2019

Er komt vanaf 1 juli 2019 een verbod voor het vasthouden van een ‘mobiel elektronisch apparaat’ voor bestuurders alle type voertuigen, inclusief fietsers. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat dinsdag is gepubliceerd. 

Voor de uitbreiding van het verbod bestaat volgens Van Nieuwenhuizen een groot maatschappelijk draagvlak. “Er is behoefte aan een duidelijk signaal dat we veel verstandiger moeten omgaan met het gebruik van communicatieapparatuur in het verkeer.”

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt zodanig aangepast dat het voortaan voor iedereen die een voertuig bestuurt verboden is om tijdens het rijden een ‘mobiel elektronisch apparaat’ vast te houden. “Dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen”, schrijft de minister.

‘Telefoongebruik enorm veranderd’

Sinds 2002 is het al verboden dat degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt. In de loop van 2009 is dit ook voor snorfietsers verboden. Destijds is er niet voor gekozen om dit verbod ook voor fietsers te laten gelden, gezien hun lage snelheid. Inmiddels is het het telefoongebruik op de fiets enorm veranderd, ziet de minister. Dat is mede veroorzaakt door de grote databundels en de populariteit van sociale media.

Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen onder andere door de opkomst van de elektrische fiets toegenomen. “Fietsers die met hun telefoon bezig zijn lopen een groter risico op een ongeval. Zij zijn cognitief en visueel afgeleid. Deze afleiding geldt ook voor trambestuurders en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor. Voor hen gold het verbod ook nog niet.”

 

bron: rijschoolpro

Definitieve invoering 2toDrive

2toDrive wordt donderdag definitief ingevoerd. Dat is maandagmorgen bekendgemaakt bij het CBR in Schelluinen, in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen. 2toDrive werd in november tijdelijk stilgelegd. Het experiment was op dat moment officieel afgelopen, terwijl het nog niet in de wet was vastgelegd.

Ook werd maandag weer duidelijk dat steeds meer jongeren al op hun 17e achter het stuur zitten. In 2017 zijn er voor het eerst meer 17-jarigen geslaagd voor het eerste rijexamen dan 18-jarigen. In totaal slaagden in 2017 ruim 33.000 17-jarigen bij de eerste keer voor het rijexamen. Ze behaalden daarmee een beter resultaat dan de 18-jarigen.

‘Erg gemotiveerd’

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zette maandag bij een bezoek aan een examencentrum van het CBR in Schelluinen geslaagde 17-jarigen in het zonnetje. “De SWOV heeft in het verleden al laten zien dat het project iets oplevert voor de kwaliteit van het rijden”, aldus de bewindsvrouw. “Omdat jongeren langer met een begeleider rijden, beginnen ze wat relaxter aan hun periode als bestuurder en zitten ze met meer zelfvertrouwen achter het stuur. Het traject is ook mooi, geleidelijk opgebouwd over een aantal jaar.”

Dat het slagingspercentage onder 17-jarigen hoger ligt dan onder 18-jarigen, verbaast haar niets. “De 17-jarige kandidaten zijn erg gemotiveerd. Zij willen graag leren rijden.” Andere rijbewijscategorieën zijn volgens de minister niet in beeld voor voor het begeleid rijden-traject.

2toDrive

Sinds de start van 2toDrive hebben ruim 240.000 jongeren vervroegd hun B rijbewijs gehaald. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen en vanaf 16,5 jaar starten met praktijklessen. Als jongeren 17 worden, kunnen ze vervolgens het praktijkexamen voor het rijbewijs afleggen en nadat ze zijn geslaagd tot hun 18e verjaardag onder begeleiding de weg op.

Positief effect

Het begeleid rijden voor jongeren werd in 2011 als experiment gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. Jonge en beginnende bestuurders zijn vaker betrokken bij ongelukken omdat ze minder ervaring hebben. Uit ervaringen in het buitenland bleek dat jongeren minder ongevallen en overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach ervaring opdoen.

Uit een evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de resultaten met het experiment in Nederland bleek dat het rijden onder begeleiding een positief effect heeft. De jonge automobilisten nemen het begeleid rijden serieus, doen veel rijervaring op en leren op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan.

Opluchting

De 17-jarige Anne van Nes uit Zwijndrecht was een van de gelukkigen die een bos bloemen kreeg uitgereikt van de minister. Ze kan opgelucht ademhalen, want ze is zojuist geslaagd voor haar praktijkexamen. “Het was mijn derde poging. Bovendien zou ik normaal gesproken in Barendrecht examen doen, maar voor deze speciale gelegenheid vond het deze keer plaats in Schelluinen. We hebben hier gelukkig nog wel een keer geoefend.”

 

bron: rijschoolpro

Twee nieuwe vraagvormen theorie-examen vanaf 1 januari 2018

Het CBR voert vanaf 1 januari 2018 twee nieuwe vraagvormen in. De hotspotvraag en de single-sleepvraag komen volgend jaar voor in het theorie-examen auto, motor en bromfiets. Dit bevestigt het CBR. In september werden de nieuwe vraagvormen al getest in Venlo, Leusden, Rijswijk, Zwolle, Amsterdam en Breda.

Hoewel de manier waarop de vragen gesteld worden er anders uit komt te zien, blijft de inhoud van het examen onveranderd. In juli dit jaar werden nog twee nieuwigheden geïntroduceerd: het bladeren door de vragen in het examen en het markeren van vragen, om er later nog eens op terug te komen.

Hotspotvraag

Bij de hotspotvraag geeft de kandidaat antwoord op een examenvraag door het aantikken van een afbeelding, bijvoorbeeld een verkeersbord of dashboardsymbool.

Single-sleepvraag

Bij de single-sleepvraag sleept de kandidaat het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al sinds januari 2017 in het examen zit. In het theorie-examen krijgen de kandidaten maximaal vier vragen in een nieuwe vorm, dit kunnen er dus bij het nieuwe examen minder zijn.

Pilot

In september hield het CBR een pilotdag. In totaal legden 1.300 kandidaten het theorie-examen af met daarin de nieuwe vragen. Kandidaten reageerden volgens het CBR enthousiast op de nieuwe vraagvorm. De succesvolle pilot is dan ook de reden dat de hotspotvraag en de single-sleepvraag nu standaard terugkomen in het theorie-examen.

Meer vragen over de theorie? Klik hier

 

 

bron: rijschoolpro

Ruim 38 rijlessen voor rijbewijs

ruim 38 rijlessen

Vaak krijg ik de vraag hoeveel lessen iemand nodig heeft voordat hij of zij klaar is voor het rijbewijs. Voor iedereen is dat verschillend maar ik kan jullie het volgende melden over het gemiddelde:

Het CBR krijgt deze vragen ook en heeft daarom één maand lang van alle geslaagde kandidaten voor het autorijexamen gevraagd naar de lessen en de lesprijs. Ruim zevenduizend geslaagde leerlingen hebben deze vragen beantwoord.

Uit onderzoek van het CBR is gebleken dat je ruim 38 rijlessen van een uur nodig hebt om je rijbewijs te halen.

De gemiddelde prijs voor een uur autorijles is volgens het CBR-onderzoek €41,41. Deze prijs ligt dicht bij de prijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) noemt voor 2016: gemiddeld €42,76

Uit het onderzoek van het CBR is ook gebleken dat de gemiddelde prijs voor het rijbewijs uit komt op €2.327,-. Naast de rijlessen zijn daarbij de benodigde examens, gezondheidsverklaring, pasfoto’s en rijbewijspasje inbegrepen.

 

Gezondheidsverklaring voor rijexamen zelf invullen

gezondsheidverklaring

Je bent zélf verantwoordelijk voor je gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat je zélf je gezondheidsverklaring voor het rijexamen invult. Zo denk je bewust na over de vragen over je gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Daarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf zijn gezondheidsverklaring moet indienen. Dat kan dan niet meer door de rijopleider gebeuren.

Toelichting
Voor een rijbewijs moet een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat zijn om te rijden. Om dit te kunnen beoordelen, stelt het CBR een aantal vragen over de gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Eigen verklaring’. Voor een bromfiets- of brommobielexamen is het indienen van zo’n formulier niet nodig.

Communicatie
Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zélf hun gezondheidsverklaring via Mijn CBR moeten indienen.

Voorgeschiedenis
Tot het eind van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zélf een papieren Eigen verklaring opstuurde. Nadat het CBR medisch akkoord had gegeven op deze verklaring, kon de opleider een rijexamen voor hem reserveren. Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor opleiders veranderde dat voor de kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat.

Melding na examen
Vorig jaar kwam het 2.000 keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50% minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.

Online indienen
Sinds 2013 kunnen burgers snel en gemakkelijk zelf een gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. Hiervan maakte een jaar later 14% van de burgers die een gezondheidsverklaring indienden gebruik. Dat percentage steeg naar 22% in 2016.

Reserveringstermijnen CBR flink teruggedrongen

Mijn.CBR.nl

De lange reserveringstermijnen bij het CBR lijken voor een groot deel te zijn weggewerkt. In slechts twee examenplaatsen wordt de norm van zeven weken nog overschreden, blijkt uit de laatste cijfers van het CBR. De instantie heeft nieuwe examinatoren aangetrokken om de grote vraag op te vangen. Wel zijn er nog problemen met het vinden van CCV-examinatoren.

Uit de laatste cijfers van het CBR blijkt dat voor de eerste examens alleen in Eindhoven en Utrecht de norm van zeven weken wordt overschreden, daar is de wachttijd momenteel acht weken. De gemiddelde reserveringstermijn lag in de tweede week van januari landelijk op 5,6 weken. Begin december werd die norm nog op maar liefst 27 van de 53 examenplaatsen overschreden. De gemiddelde wachttijd lag in die periode nog op 7,5 week.

Extra examinatoren

Afgelopen zomer was er een piek in de wachttijden, waarbij de reserveringstermijn in sommige plaatsen opliep tot veertien weken. Het CBR kon niet direct inspelen op de groeiende vraag naar examens. Die toename kwam mede door een aantrekkende economie, waardoor er naast het B-rijbewijs ook een grote vraag was naar rijexamens voor vrachtwagen, bus en tractor. Ook het aantal taxi-examens nam toe, vermoedelijk door soepelere regels om een taxibedrijf te beginnen. Daarnaast speelde ook de populariteit van 2toDrive mee, waarbij jongeren al op hun zeventiende op mogen voor hun rijbewijs.

In 2016 zijn zestig examinatoren geworven, die voor een groot deel al aan de slag zijn. In 2017 moeten er nog eens zestig examinatoren worden geworven. Er wordt ook nog steeds gezocht naar CCV-examinatoren, maar deze werving verloopt moeizamer omdat slechts een beperkt aantal sollicitanten beschikt over het vereiste mbo-diploma in combinatie met grote rijbewijzen.

 

bron: verkeerspro

Experiment theorie-examen vermindert fouten door tijdsdruk

De nieuwe vorm van het theorie-examen dat het CBR mogelijk gaat invoeren, biedt voor veel examenkandidaten voordelen. Zaterdag experimenteert het CBR met het nieuwe examen. De deelnemers kunnen bladeren door de verschillende vragen en kunnen hun vragen markeren om ze later nog eens te bekijken. Met de vernieuwing verdwijnt ook de tijdsdruk per vraag, waardoor fouten door die tijdsdruk naar verwachting afnemen.  

theoriecomputers

De proef wordt zaterdag gehouden op de examenplaatsen in Amsterdam, Arnhem, Barenrecht, Eindhoven en Zwolle. Het experiment is van toepassing bij de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets. De examenkandidaten kunnen zelf naar de volgende of vorige vraag gaan en zo door het examen bladeren.

Er is ook geen antwoordtijd per vraag ingesteld, dus de deelnemers kunnen zelf hun tijd indelen. Bovenin het scherm is te zien hoeveel tijd er in totaal nog over is. Het examenonderdeel ‘gevaarherkenning’ in het examen voor auto krijgt deze optie overigens niet. Daar blijven de 8 seconden per vraag gelden.

Vragen markeren

Daarnaast is er een markeerfunctie door rechtsboven in het scherm op een vlaggetje te tikken. Dit is handig voor wie een vraag op een later moment nog eens wil bekijken of een antwoord wil corrigeren. In een overzicht is te zien welke vragen de examenkandidaten hebben overgeslagen of hebben gemarkeerd.

De inhoud van het examen blijft ongewijzigd. En ondanks het feit dat het hier gaat om een experiment, is het resultaat dat de kandidaten zaterdag behalen een geldig examenresultaat.

Dyslexie

Bij het huidige systeem moet de kandidaat altijd direct antwoord geven. Geen antwoord betekent dat de vraag fout beantwoord is. Dit moedigt het gokken aan en dat is bij deze vernieuwing vermoedelijk niet meer het geval. Daarnaast hebben kandidaten die moeite hebben met lezen groot voordeel bij het non-lineaire systeem, zegt Chris Verstappen, uitgever van verkeersleermiddelen Verjo. “Ze hoeven waarschijnlijk geen individueel examen meer aan te vragen en dat verlaagt de kosten. De kans dat ze een vraag fout beantwoorden doordat ze in tijdsnood komen en dan maar gaan gokken, neemt ook af.”

 ‘Al een tijd op te wachten’

“Dit is een vernieuwing waar we al een tijd op zaten te wachten”, aldus Verstappen. “We hebben hier onze online platform Leer het Verkeer al op aangepast. De kandidaten kunnen direct al oefenen volgens de nieuwe normen. Wij gaan er ook vanuit dat de proef bij het CBR een succes wordt en snel ingevoerd zal worden. Dit is een aanpassing die verder weinig gevolgen zal hebben voor klassikaal lesgeven met MasterDrive en MasterTrainer van Verjo.”

Na afloop van de proef op 18 februari beantwoorden de examenkandidaten een aantal vragen. “We meten hoe tevreden kandidaten zijn over de bladerfunctie en of ze het nuttig vinden”, zegt CBR-woordvoerder Nathalie Dingeldein. “Natuurlijk kijken we ook naar het effect op de slagingspercentages en de gemiddeld bestede examentijd. Het kan ook zijn dat uit de proef blijkt dat er nog aanpassingen gewenst zijn. De invoerdatum hangt dus af van de uitkomsten van de proef, en wordt altijd ruim van tevoren aangekondigd.”

 

bron: verkeerspro

Gebruik mobiele telefoon op de fiets wordt verboden

Het gebruik van mobiele telefoons op de fiets wordt verboden. Minister Melanie Schultz van Haegen werkt aan een wet die het vasthouden van het mobieltje niet meer mogelijk maakt. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het verbod geldt voor zowel het appen als bellen. 

phone

De minister heeft aan diverse experts van de SWOV, Rijksuniversiteit Groningen, TNO en de Expertgroep verkeershandhaving de vraag voorgelegd of het mogelijk is om het gebruik van mobiele telefoons te verbieden.

Volgens de experts levert het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico op. Daarom wil de minister niet alleen een verbod voor het vasthouden van de telefoon, maar ook voor het bedienen van de smartphone in een houder op het stuur.

Onderzoek

De minister is nog in afwachting van een onderzoek door VeiligheidNL onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. “Ik hoop dat hieruit ook de rol van smartphone bij fietsongevallen zal blijken, aangezien dat zeer expliciet onderdeel van de vragenlijst is”, aldus de minister in de brief.

Ook moet er een evaluatie komen naar de effecten van de campagnes die nu al zijn ingezet om het smartphonegebruik op de fiets te weren. Zo was er een campagne van het ministerie voor de app Fietsmodus, en besteedden ook de ANWB, VVN en TeamAlert aandacht aan dit onderwerp. De minister heeft de informatie uit de evaluatie en onderzoeken nodig om een wettelijk verbod te onderbouwen. Medio volgend jaar moeten de resultaten bekend worden.

 

bron: Verkeerspro

 

Invoer nieuwe verkeersborden nog steeds op 1 januari

De invoering van de veertien nieuwe verkeersborden staat nog steeds gepland voor 1 januari 2017. “Dat is nog steeds het streven”, laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu desgevraagd weten. De introductie van de nieuwe borden is al vier keer uitgesteld. Ook de nieuwe regelgeving rond de ‘speed pedelec’ en de invoering van de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen staat volgens het ministerie nog steeds op de planning voor 1 januari 2017.

De oorspronkelijke datum voor de invoering van de veertien verkeersborden was 1 januari 2015. Tot nu toe is dit elke keer met een halfjaar uitgesteld, tot 1 januari 2017. De reden voor het laatste uitstel was een in de Tweede Kamer aangenomen motie voor het afschaffen van milieuzones in gemeenten. Milieuzones waren onderdeel van de wetswijziging waarin ook de verkeersborden stonden.

Een nieuw pakket met daarin de veertien verkeersborden moest worden aangeboden aan de Ministerraad. Een woordvoerder liet in januari weten dat 1 juli 2016 ‘heel waarschijnlijk’ de nieuwe datum werd: “Het zijn niet echt nieuwe borden. Nu zijn het nog slechts een paar juridische stappen die moeten worden gezet om ze te formaliseren.” Die datum is dus ook niet gehaald.

De veertien nieuwe blauwe verkeersborden, allemaal gebodsborden, moeten voor meer duidelijkheid zorgen in sommige verkeerssituaties. Sommige gemeenten hebben de nieuwe verkeersborden al geplaatst, zoals Den Haag (foto), waar een van de nieuwe borden op een steenworp afstand staat van de Tweede Kamer. De nieuwe borden zijn nog niet rechtsgeldig.

Speed pedelec

Ook de veranderende regelgeving rond de speed pedelec, een snelle versie van de e-bike, loopt ‘conform planning’, aldus de woordvoerder. Vanaf 1 januari 2017 valt de speed pedelec onder de bromfietsen en moet de fiets dus een bromfietskenteken hebben. Binnen en buiten de bebouwde kom mag dan 45 kilometer per uur worden gereden op de rijbaan. Ook moet de fietser altijd een goedgekeurde helm dragen.

Op dit moment geldt voor de speed pedelec nog de wetgeving van de snorfiets. Hiermee mogen de fietsers maximaal 25 kilometer per uur rijden en zijn ze niet verplicht een helm te dragen. Ze moeten minimaal zestien jaar oud zijn en in het bezit zijn van een bromfietsrijbewijs (AM) (of motor- of autorijbewijs). Daarnaast moet de fiets een blauwe kentekenplaat hebben en moet de fietser WA-verzekerd zijn.

Kentekenplicht landbouwvoertuigen

Op 1 januari 2017 moet ook de kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen worden doorgevoerd. De invoering van het kenteken moet bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ook moet op deze manier de politie makkelijker in kunnen grijpen bij overtredingen. Nederland is het laatste land binnen de EU dat deze kentekenplicht invoert.

Cumela, de brancheorganisatie in groen, grond en infra, meldde onlangs nog dat de plicht waarschijnlijk niet eerder wordt ingevoerd dan april 2017, gezien de hele procedure die nog moet plaatsvinden voor deze wijziging.

 

 

bron: Verkeerspro