Eén jaar na invoering zijn er 10.500 geslaagde 2toDrivers

Geplaatst op

Eén jaar na invoering zijn er 10.500 geslaagde 2toDrivers

Minister Schultz van Haegen, 2toDrive, begeleid rijden

Sinds de invoering van 2toDrive op 1 november 2011 zijn 10.500 jongeren onder de 18 geslaagd voor hun praktijkexamen. Zij doen tot hun 18e verjaardag onder begeleiding van een coach rijervaring op. In totaal hebben ruim 27.500 jongeren onder de 17 jaar hun theorie-examen afgelegd en zijn er 20.000 praktijkexamens afgenomen door het CBR.

Jongeren onder de 18 slagen gemiddeld sneller voor hun theorie- en praktijkexamen dan de reguliere kandidaten.

Slagingspercentage

Zo haalt 51,2% van de jongeren onder de 18 het theorie-examen in één keer tegenover 44,7% van de 18-plussers. Voor het praktijkexamen slaagt 56,5% tegenover 49,8% kandidaten van 18 jaar en ouder. Een stijging van ruim 15%.

In totaal zijn er ruim 55.000 theorie-examens en ruim 20.000 praktijkexamens afgenomen. De verwachting is dat aan het einde van het jaar ruim 28.500 praktijkexamens zullen zijn afgenomen.

Coach

2toDrive is gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Met 2toDrive mogen jongeren vanaf hun 17e verjaardag het praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen mogen ze tot hun 18e onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.

In Duitsland heeft het rijden onder begeleiding van een coach gezorgd dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken en minder vaak onder invloed van drank en drugs rijden. Voor Nederland is de inschatting dat we hiermee 16 levens per jaar kunnen redden.

Evaluatie

2toDrive is een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. De SWOV evalueert 2toDrive. Als de tussentijdse evaluatie in 2015 positief uitpakt kan het definitief ingevoerd worden, meldt het ministerie van Infrastructuur.

Bron: VerkeersPro