Minister Schultz stemt in met CBR-tarieven 2013

Geplaatst op

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft ingestemd met de door het CBR voorgestelde tarieven voor producten en diensten voor 2013. Deze tarieven voor 2013 zijn op de website van het CBR bekend gemaakt.

Per 1 januari 2013 gaan de tarieven met gemiddeld 7,1% omlaag. Deze verlaging is mogelijk doordat het CBR per 2013 wordt omgevormd van een stichting naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met daarbij behorende fiscale wijzigingen. Vanaf 1 januari 2013 komt er een einde aan de jaarlijkse aanpassing van tarieven op basis van een vaste indexatieformule. Vanaf deze datum worden tarieven gerelateerd aan de met de uitvoering van de taak gemoeide kosten.

Door het vervallen van de btw-plicht voor CBR-producten per 2013 en het feit dat de tarieven vanaf 2013 gebaseerd zijn op kostprijzen, kan het CBR zijn diensten gemiddeld 7,1% goedkoper aanbieden. Het gaat hier om een gemiddelde; naast flinke verlagingen blijven sommige tarieven op hetzelfde niveau of stijgen om een kostendekkend niveau te bereiken.

De tarieven van theorie-examens dalen gemiddeld met 23,3%.
De tarieven van praktijkexamens dalen gemiddeld met 5,0%.
De tarieven van CCV producten dalen gemiddeld met 7,6%.
Het tarief van de Eigen verklaring blijft gelijk.
De tarieven van producten van Vorderingen stijgen gemiddeld met 2,5%.

bron: www.cbr.nl