CBR verklaart 200 rijbewijzen ongeldig wegens examinator-fraude

Geplaatst op

Het CBR heeft van maar liefst 200 mensen het rijbewijs ongeldig laten verklaren vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij examinator-fraude. Het CBR besloot de verklaring van rijvaardigheid van al deze automobilisten in te trekken, omdat een examinator aan de politie heeft verklaard dat hij rijbewijskandidaten tegen betaling liet slagen. Dat bevestigt het CBR naar aanleiding van een brief aan een ‘fraudekandidaat’, die in handen is van VerkeersPro. “Het CBR overweegt dat het verkeersveiligheidsbelang een zwaarderwegend belang is, waaraan meer waarde moet worden toegekend dan aan uw persoonlijke belang om de verklaring te houden”, zo valt te lezen.

Het examen van de toenmalige kandidaat die de brief ontving werd gereserveerd door een rijschool waarmee de examinator afspraken had. En het examen werd afgelegd in een plaats die ‘ver verwijderd was’ van de woonplaats van de automobilist, zo wordt aangegeven in de brief. Gelet op die zaken vindt het CBR het aannemelijk dat het rijbewijs onterecht werd afgegeven en dus is het document ongeldig verklaard.

Examen

“Het CBR heeft het sterke vermoeden dat u zo ver verwijderd van uw woonplaats examen heeft gedaan om bij bovengenomende examinator, die daar werkzaam was, op onregelmatige wijze te slagen”, zo wordt in de brief aan de voormalig rijbewijsbezitter uitgelegd.

“Het CBR vindt het voldoende aannemelijk dat u tijdens uw examen niet voldeed aan de eisen. De verklaring is daarmee ten onrechte geregistreerd. U brengt hiermee de verkeersveiligheid in gevaar.” Het CBR heeft de burgemeester van de betreffende gemeente verzocht het rijbewijs ongeldig te verklaren. De brief is ondertekend door zowel de financieel directeur als de algemeen directeur van het CBR.

Examinator

Begin oktober werd een 62-jarige CBR-examinator uit Purmerend aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met praktijkexamens. Mogelijk haalden honderden kandidaten op deze wijze hun rijbewijs, zo bleek toentertijd uit politie-onderzoek.

Naast de examinator hield de politie vijf rijschoolhouders aan vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij de fraude. Zij zouden de examinator herhaaldelijk hebben betaald voor een positieve beoordeling. Het CBR schorste de examinator en blokkeerde de toegang van de vijf rijscholen tot het examenreserveringssysteem.

Praktijkexamen

De CBR-examinator heeft tegenover de politie inmiddels verklaard dat hij kandidaten tegen betaling inderdaad onterecht liet slagen voor het B-praktijkexamen, zo wordt in de brief aangegeven. De examinator deed dit voor kandidaten van bepaalde rijscholen, zo bevestigt de uitkomst van het politie-onderzoek, aldus het CBR. “Deze kandidaten voldoen dus niet aan de wettelijke rijvaardigheidseisen.”

Deelname aan het verkeer is alleen toegestaan als de bestuurder voldoet aan wettelijke eisen. “Het is de taak van het CBR om de rijvaardigheid van examenkandidaten te beoordelen. Een kandidaat mag alleen een verklaring van rijvaardigheid krijgen als er voldaan wordt aan die eisen”, zo staat er geschreven. Het CBR liet eerder al weten dat ze er alles aan ging doen om het rijbewijs ongeldig te verklaren wanneer uit het politieonderzoek zou blijken dat mensen een gefraudeerd rijbewijs hebben.

Rijbewijs

Volgens CBR-woordvoerster Nathalie Dingeldein zijn de betreffende rijbewijsbezitters inmiddels per brief op de hoogte gebracht van het intrekkingsbesluit. “De procedure is in volle gang.” Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt. De persoon in kwestie moet dan binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Tot die tijd blijft het rijbewijs ongeldig.

bron: Verkeerspro