Jongeren en ouderen vormen grootste risico in verkeer

Geplaatst op

Jonge bestuurders vormen samen met ouderen de grootste risicogroep in het verkeer. Dat blijkt uit de Risicomonitor Verkeer, een rapport van het Verbond van Verzekeraars. Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar toegenomen. Het aantal particuliere schadeclaims na aanrijdingen steeg vorig jaar met 8 procent naar 502.000. Vorig jaar ging het nog om 462.000 schadeclaims.

dashboard

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaal aantal verkeersclaims, waaronder ook vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s, toenemen met 6,5 procent tot 841.000. Deze cijfers lopen parallel met de toename van het aantal verkeersdoden, van 570 naar 621 in 2015. Op basis van leeftijd en claims in combinatie met het aantal afgelegde kilometers vormen jonge en oudere bestuurders de grootste risicogroepen in het verkeer, zo blijkt uit de Risicomonitor Verkeer.

Afleiding

Afleiding is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal ongelukken. Het Verbond van Verzekeraars wil een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer. “Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit. Dat verandert ongetwijfeld als de samenleving de schade echt onder ogen krijgt.”

Rijvaardigheid jongeren

Verzekeraars vinden dat verkeersveiligheid meer urgentie verdient. Ook handhaving van huftergedrag in het verkeer zou meer prioriteit moeten krijgen. Een volgend kabinet zou een ‘Deltaplan verkeersveiligheid’ moeten ontwikkelen en daar meer geld voor moeten vrijmaken. Zo wijzen ze op het rijvaardigheidsprogramma Safety Deal Jonge Automobilisten, waarbij het rijvaardigheidsprogramma Trials centraal staat. Jonge automobilisten die de eendaagse rijvaardigheidstraining volgen, rijden 25 procent minder schade dan jongeren die dat niet doen, stelt het Verbond van Verzekeraars.
Met onder meer Veilig Verkeer Nederland en seniorenorganisatie ANBO willen verzekeraars ook ouderen in het verkeer beter begeleiden met de Safety Deal voor oudere automobilisten. Dit gebeurt door middel van online verkeerstoetsen en opfriscursussen.

Regionale verschillen

De Risicomonitor Verkeer laat net als vorig jaar grote regionale verschillen zien. Op Limburg na steeg in alle provincies het aantal verkeersclaims. In Groningen (21,8 claims per 1.000 inwoners) en Drenthe (22) noteerden verzekeraars de minste claims. In Noord-Brabant (37,5) en Limburg (35,3) wordt het meeste geclaimd. Dat motorrijders in het voorjaar de weg opgaan is ook goed terug te zien in de cijfers: in de warmere maanden stijgt het aantal ongevallen naar ruim boven de 150 per week.

 

bron: Verkeerspro