Reserveringstermijnen CBR flink teruggedrongen

Geplaatst op

Mijn.CBR.nl

De lange reserveringstermijnen bij het CBR lijken voor een groot deel te zijn weggewerkt. In slechts twee examenplaatsen wordt de norm van zeven weken nog overschreden, blijkt uit de laatste cijfers van het CBR. De instantie heeft nieuwe examinatoren aangetrokken om de grote vraag op te vangen. Wel zijn er nog problemen met het vinden van CCV-examinatoren.

Uit de laatste cijfers van het CBR blijkt dat voor de eerste examens alleen in Eindhoven en Utrecht de norm van zeven weken wordt overschreden, daar is de wachttijd momenteel acht weken. De gemiddelde reserveringstermijn lag in de tweede week van januari landelijk op 5,6 weken. Begin december werd die norm nog op maar liefst 27 van de 53 examenplaatsen overschreden. De gemiddelde wachttijd lag in die periode nog op 7,5 week.

Extra examinatoren

Afgelopen zomer was er een piek in de wachttijden, waarbij de reserveringstermijn in sommige plaatsen opliep tot veertien weken. Het CBR kon niet direct inspelen op de groeiende vraag naar examens. Die toename kwam mede door een aantrekkende economie, waardoor er naast het B-rijbewijs ook een grote vraag was naar rijexamens voor vrachtwagen, bus en tractor. Ook het aantal taxi-examens nam toe, vermoedelijk door soepelere regels om een taxibedrijf te beginnen. Daarnaast speelde ook de populariteit van 2toDrive mee, waarbij jongeren al op hun zeventiende op mogen voor hun rijbewijs.

In 2016 zijn zestig examinatoren geworven, die voor een groot deel al aan de slag zijn. In 2017 moeten er nog eens zestig examinatoren worden geworven. Er wordt ook nog steeds gezocht naar CCV-examinatoren, maar deze werving verloopt moeizamer omdat slechts een beperkt aantal sollicitanten beschikt over het vereiste mbo-diploma in combinatie met grote rijbewijzen.

 

bron: verkeerspro