‘Extra drempel voor rijexamen’

Geplaatst op

Op 7 januari jl. stond een artikel in de Telegraaf met de kop ‘Extra drempel voor rijexamen’. Het CBR kan zich niet vinden in dit artikel. De quotes van de heer Pechtold die in het artikel worden gebruikt dateren van een eerder interview in oktober maar worden hier in een andere context geplaatst.

De collegiale toets waar in het artikel over wordt gesproken is een van de adviezen van Emile Roemer die in april vorig jaar een rapport uitbracht over het verbeteren van de kwaliteit van de rijscholenbranche. Het CBR ondersteunt dit advies en ziet de mogelijke meerwaarde van een collegiale toets. Op dit moment wordt onder leiding van het ministerie van IenW en in samenwerking met de branche en het CBR een pilot uitgevoerd met de collegiale toets. Het is dus geen plan van het CBR, noch is het CBR de initiatiefnemer daarvan. Op basis van de resultaten van de pilot zal bezien worden of en hoe de collegiale toets een vervolg krijgt. Over een eventuele invoering in de toekomst zal eerst politieke besluitvorming plaats moeten vinden.

Ook distantieert het CBR zich van de kop waarin de collegiale toets als een extra drempel voor het rijexamen wordt gepositioneerd. Een eventuele collegiale toets moet juist helpen om kandidaten op het examen te krijgen die daar ook echt klaar voor zijn en de kans op slagen juist moeten vergroten.

 

bron: CBR