Beter voorbereid op rijexamen.

De regels voor de herexamens zijn veranderd per 1 september 2022. Het CBR wil namelijk graag dat kandidaten in één keer slagen voor hun rijexamen.

Het CBR wil graag dat kandidaten in één keer slagen voor hun rijexamen. Ze verhogen hun slaagkans als ze zich goed voorbereiden op het rijexamen, met genoeg lessen en een goede rijschool. Onze examinatoren zien te vaak dat kandidaten niet genoeg zijn voorbereid. Bijna een kwart van de kandidaten komt twee keer of vaker terug voor het examen. Daarom hebben we de regels voor herexamens veranderd op 1 september. Hierover hebben de kandidaten voor het autopraktijkexamen en de rijscholen eind mei al informatie gekregen in een persoonlijke mail en op cbr.nl.

Sinds 1 september geldt het volgende:

 • Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
 • Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 4 weken weer afrijden.
 • Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 15 weken weer afrijden. Op dit moment ligt de gemiddelde wachttijd bij herexamens rond de 7 weken.

Met deze regels willen we stimuleren dat kandidaten zich beter voorbereiden op hun examen. Dan stijgt het slagingspercentage en daalt het aantal herexamens. Zo komen kandidaten sneller aan de beurt. Dat is belangrijk in deze tijd. In de afgelopen twee jaar konden ruim 300.000 praktijkexamens niet doorgaan door corona. Daardoor zijn de wachttijden langer dan normaal. Het CBR gaat dan ook volop door met overwerken en het zoeken naar nieuwe examinatoren.

 

bron: CBR

 

‘Extra drempel voor rijexamen’

Op 7 januari jl. stond een artikel in de Telegraaf met de kop ‘Extra drempel voor rijexamen’. Het CBR kan zich niet vinden in dit artikel. De quotes van de heer Pechtold die in het artikel worden gebruikt dateren van een eerder interview in oktober maar worden hier in een andere context geplaatst.

De collegiale toets waar in het artikel over wordt gesproken is een van de adviezen van Emile Roemer die in april vorig jaar een rapport uitbracht over het verbeteren van de kwaliteit van de rijscholenbranche. Het CBR ondersteunt dit advies en ziet de mogelijke meerwaarde van een collegiale toets. Op dit moment wordt onder leiding van het ministerie van IenW en in samenwerking met de branche en het CBR een pilot uitgevoerd met de collegiale toets. Het is dus geen plan van het CBR, noch is het CBR de initiatiefnemer daarvan. Op basis van de resultaten van de pilot zal bezien worden of en hoe de collegiale toets een vervolg krijgt. Over een eventuele invoering in de toekomst zal eerst politieke besluitvorming plaats moeten vinden.

Ook distantieert het CBR zich van de kop waarin de collegiale toets als een extra drempel voor het rijexamen wordt gepositioneerd. Een eventuele collegiale toets moet juist helpen om kandidaten op het examen te krijgen die daar ook echt klaar voor zijn en de kans op slagen juist moeten vergroten.

 

bron: CBR

CBR-tarieven 2021 bekend, praktijkexamen kost straks 120 euro

Het praktijkexamen B bij het CBR kost volgend jaar 120 euro, dat is 7,25 euro meer dan dit jaar. Het theorie-examen B gaat van 34,50 naar 37 euro. De tarieven gaan gemiddeld met 5,8 procent omhoog.

De tarieven voor 2021 zijn CBR bekend. De gemiddelde prijsstijging is 5,8 procent. Vorig jaar gingen de prijzen met 3,5 procent omhoog, dat kwam toen onder andere door de nieuwe cao en pensioengelden.
Voor volgend jaar stijgen de tarieven opnieuw, dit keer voornamelijk vanwege de extra kosten die het examineringsbureau maakt vanwege de coronacrisis. De pandemie zorgt voor extra kosten om de dienstverlening veilig te kunnen voortzetten.

Kostenplaatje

Daarnaast stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in IT en huisvesting. Dat is volgens het CBR nodig om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Om de impact van al deze ontwikkelingen op te vangen, zijn de tarieven voor het komend jaar verhoogd.

 

bron: rijschoolpro

Veilig blijven werken in tijden van COVID-19

Dit is de verkorte samenvatting van het veiligheidsprotocol:

signs-protocol

Check vooraf: De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.

De instructeur dient voorafgaand aan elke les vragen te stellen aan de leerling:
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 • Voorafgaand van de les zelf thuis je handen wassen en handen met desinfecterende gel insmeren. Deze krijg je ook voor het instappen nogmaals van je instructeur
 • In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Dus we halen je thuis op en zetten je ook thuis weer af.
 • Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
 • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken,

Examen bij het CBR

 • Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)
 • Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
 • Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
 • De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
 • Van belang is dat tijdens het motorexamen AVD (deelneming) de opleider aanwezig is in de volgauto van de examinator. Dit heeft op dit moment een verplicht karakter. Dat betekent tevens dat de eisen aan het volgvoertuig moeten voldoen aan de hygiëne-eisen (analoog aan B). Afhankelijk van de adviezen van TNO kan het nodig zijn om een andere aanpak voor het volgen te introduceren. CBR onderzoekt hiertoe de mogelijkheden op dit moment.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
 • Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
 • Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
 • Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
 • Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
 • Er zijn looproutes aangebracht.
 • De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.
 • Bij bromfietsexamens desinfecteert de examenkandidaat de oordopjes voordat hij deze terug geeft aan de examinator.
 • Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Lees hier het hele veiligheidsprotocol

CBR maakt zich klaar voor herstart, datum nog onbekend

Vanaf 11 mei zijn rijlessen in alle categorieën weer toegestaan. Het CBR maakt zich daarom klaar voor het hervatten van de dienstverlening. Het is nog onduidelijk per wanneer het rijvaardigheidsbureau weer aan de slag gaat en onder welke voorwaarden. 

later-now

Het CBR verwacht ‘op korte termijn’ op te starten met de theorie-examens en de theoretische nascholingen voor beroepschauffeurs. Informatie over de exacte startdatum en welke hygiëne- en gedragsvoorschriften het CBR in de examencentra hanteert volgt later. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de herstart van alle praktijkexamens en nascholing voor beroepschauffeurs die uitgevoerd worden in een voertuig. In de loop van volgende week verwacht het rijvaardigheidsbureau hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Motor en brommer vanaf 11 mei

Gister maakte het CBR bekend vanaf 11 mei weer praktijkexamens voor de brommer (AM) en het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) te gaan afnemen. Tijdens die examens gelden de anti-coronarichtlijnen van het RIVM, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Uitgestelde examens krijgen daarbij voorrang. De motorexamens verkeersdeelneming (AVD) starten op een later moment.

Het CBR heeft sinds 16 maart ruim 300.000 examens, rijtesten en cursussen moeten annuleren.

bron: rijschoolpro

Automaatcode 78 in Nederland voorlopig onveranderd

De automaatcode 78 wordt in Nederland vooralsnog gewoon gehandhaafd. De Europese regels geven voor Nederland geen ruimte om de code te ‘schrappen’ zoals in Duitsland. Wel kondigt minister Van Nieuwenhuizen van IeW aan de opties en richting voor Nederland te willen bespreken met de rijschoolbranche.

In Duitsland verandert deze zomer het examen voor het rijbewijs B. Kandidaten volstaan met een leermodule van tien lesuren van drie kwartier binnen de totale rijopleiding om in een handgeschakelde auto te mogen rijden. De leermodule wordt afgesloten met een examen bij de rijschool zelf – dus niet bij het Duitse CBR. Het uiteindelijke praktijkexamen kan dan worden afgelegd in een automaat en de kandidaat ontvangt een rijbewijs zonder Code 78. In Duitsland is de rijopleiding gereguleerd, dat laat toe dat in Duitsland de code kan worden ‘geschrapt’, ook al gelden dezelfde Europese regels voor zowel Nederland als Duitsland.

RijschoolPro bracht dit nieuws eind november als eerste naar aanleiding van gesprekken met Duitse partijen, onder meer met Dieter Quentin, de voorzitter van de Duitse branchevereniging BVF. Voor Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) vormde de berichtgeving aanleiding om de minister te vragen of en wanneer deze verandering in Nederland ook te gebeuren staat.

Europese formulering

De toekomst van de automaatcode is in verband met de opkomst van hybride en elektrische voertuigen een veelbesproken onderwerp in de rijschoolsector. Dat gebeurt op zowel Europees als landelijk niveau. Volgens Van Nieuwenhuizen geeft de huidige formulering van de Europese rijbewijsrichtlijn geen mogelijkheid om af te wijken van de verplichting een automaatcode op het rijbewijs te noteren als het examen is gedaan in een automatisch voertuig.

Wel onderstreept de minister het belang van ‘een verdere vergroening en innovatie binnen de rijschoolbranche’. Ze zet zich in om het gebruik van hybride en elektrische lesvoertuigen te faciliteren, maar dan wel binnen de Europese regelgeving.

Opties voor Nederland

Eind maart vindt er een rijbewijscomité plaats, de minister wil aansluitend daarop een consultatiebijeenkomst houden met de rijschoolbranche en andere belanghebbenden om de opties en de richting voor Nederland te bezien.

Een EU official zegt in een antwoord op vragen van RijschoolPro dat de ontwikkelingen in Duitsland een eerste stap zijn om de automaatcode op te heffen. Hij benadrukt dat na de implementatie van de nieuwe leermodule de impact op de verkeersveiligheid wordt geëvalueerd voordat er andere stappen worden gezet. De official kan niets zeggen over het invoeren van een nieuwe lesmethode of het afschaffen van de automaatcode 78 in andere lidstaten van de EU.

Meer examens in automaten

Uit cijfers van het CBR blijkt dat in 2019 (tot en met 9 december) voor de categorie B 5.992 kandidaten zijn geslaagd voor een examen in een automatisch voertuig, tegen 201.728 in een handgeschakeld voertuig. Dat betekent dat 2,9 procent van alle examens B worden gedaan in een automaat. Tien jaar geleden lag dat percentage op 1,4 procent. Uit cijfers van de RAI en de Bovag over het aantal geregistreerde personenauto’s blijkt dat het aandeel automaten is gestegen van 14 procent in 2010 tot 19 procent in 2019.

De minister concludeert op basis van de cijfers dat er sprake is van een stijgende trend van rijlessen en examens in een automaat. “Het is onduidelijk wanneer een omslagpunt kan worden verwacht in de rijlessen, maar ik zal deze trends verder met de rijschoolbranche bespreken.”

 

bron: rijschoolpro

Meest gestelde vragen coronavirus

Meest gestelde vragen coronavirus

question

Waarom stopt het CBR met het afnemen van theorie- en praktijkexamens?

Alle experts raden aan om deze dagen zo min mogelijk sociale contacten te hebben. Door tijdelijk geen examens af te nemen, hopen we verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. CBR handelt hiermee in lijn met de buurlanden. Ook België, Duitsland en Frankrijk hebben de rijexamens afgelast. Het uitstellen van de theorie- en praktijkexamens duurt in ieder geval tot en met 6 april. Dit geldt ook voor de tussentijdse toetsen, rijtesten, beroepsexamens en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Het is op dit moment nog onzeker wanneer dit wel weer mogelijk zal zijn.

Wat als mijn theoriecertificaat verloopt door het uitstellen van een examen?

Als jouw theoriecertificaat is verlopen op het moment dat je het uitgestelde rijexamen doet, dan mag je met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Voor nu verlengt het CBR de geldigheid van het theoriecertificaat met vier weken. Die gaan in vanaf het moment dat het CBR weer rijexamens gaat afnemen.

Wat als mijn voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing voorloopt door het uitstellen van een examen?

Als je voldoende resultaat van het examen voertuigbeheersing is verlopen op het moment dat het uitgestelde motorexamen verkeersdeelneming wordt afgenomen mag je met dit verlopen resultaat motorexamen doen. Voor nu verlengt het CBR de geldigheid van het resultaat met vier weken. Die gaan in vanaf het moment dat het CBR weer rijexamens gaat afnemen.

En hoe zit het met de medische beoordeling (van Gezondheidsverklaringen)?

De afgelasting geldt niet voor alle CBR-diensten. Medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk verspreid over de kantoren. Zo kunnen we zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs en beperken/minimaliseren we de risico’s.

Kan ik al een nieuw examen reserveren voor ná 6 april?

Om een run op examens na 6 april te voorkomen, is het reserveren en verplaatsen van examens, toetsen en rijtesten voorlopig niet mogelijk. We informeren onze klanten zodra we meer duidelijkheid kunnen bieden.

Hoe informeert het CBR alle kandidaten en opleiders?

Waar mogelijk informeren we onze klanten persoonlijk, via sms, e-mail of telefonisch. Het gaat dan om alle klanten tot en met 6 april.

En klanten van na 6 april?

We willen onze klanten zo goed mogelijk informeren. Op dit moment hebben we onze handen vol aan de klanten voor de komende twee weken. Zodra we meer duidelijkheid kunnen geven zullen we dat direct doen.

Wat betekent dit voor de wachttijden bij de examens en toetsen

Op dit moment zijn de wachttijden voor de praktijkexamens nog relatief kort. Maar we moeten er serieus rekening mee gaan houden dat ze door deze maatregel langer gaan worden. Wij vragen hiervoor begrip. Wij gaan voor de uitgestelde examens, rijtesten en toetsen extra capaciteit inzetten zodra we weer aan het werk kunnen.

Hebben de maatregelen van CBR gevolgen voor de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs?

Door het besluit om scholen te sluiten, worden de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart niet meetellen voor de code 95. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Gaat in verband met het coronavirus mijn (korte) cursus alcohol en verkeer, cursus verantwoord rijgedrag of onderzoek door?

Nee. Alle cursussen zijn uitgesteld de komende periode. Dat geldt ook voor cursussen die al gestart zijn. Ook geplande nagesprekken zijn geannuleerd. Zodra het mogelijk is weer de cursussen te plannen, ontvangt u hierover bericht. Het is op dit moment nog onzeker wanneer dit mogelijk zal zijn.

Ik heb een keuringsafspraak bij een arts of specialist. Gaat deze door?

Veel artsen bieden alleen nog zorg als dat medisch noodzakelijk is. U kunt het beste contact opnemen met uw arts of specialist, om te vragen of de afspraak doorgaat.

Ik kan geen afspraak meer maken voor een keuring of onderzoek. Wat nu?

Helaas kunnen sommige artsen of specialisten op dit moment niet meer keuren in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Het zal hierdoor spijtig genoeg langer duren voordat u een besluit van het CBR ontvangt. Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Dit betekent dat de rapportage nu binnen 12 weken, nadat u de verwijzing heeft ontvangen, bij het CBR moet zijn. U kunt de klantenservice bellen om te voorkomen dat uw dossier wordt gesloten en om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs omdat ik niet gekeurd kan worden?

Nee, u mag niet rijden met een verlopen rijbewijs. Als u dat toch doet, riskeert u een bekeuring door de politie. Ook loopt u de kans dat uw verzekering niets uitkeert bij ongevallen.

Ik krijg een herinneringsbrief voor mijn keuring, maar de arts waar ik naar verwezen ben, doet op dit moment geen keuring meer. Wat moet ik nu?

Indien u bent verwezen naar een arts die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

Ik ben beroepschauffeur en mijn rijbewijs verloopt bijna omdat ik niet gekeurd kan worden, wat nu?

Dat is ontzettend vervelend. Indien u bent verwezen naar een specialist die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

Tevens is het CBR in overleg met het ministerie van IenW om te bespreken wat er gedaan kan worden aan de verminderde beschikbaarheid van keurend artsen en keurend specialisten.

 

bron: CBR

CBR blijft slagingspercentages communiceren

Het CBR blijft nu en in de toekomst informatie over slagingspercentages en het gemiddeld aantal lesuren geven. Het rijvaardigheidsbureau vindt het belangrijk dat kandidaten een geïnformeerde keuze kunnen maken voor een rijopleiding. Wel gaat het CBR dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.

Dat laat het CBR weten in een reactie op het verslag van het Rijschool Samenwerkings Team (RST) over een overleg tussen beide partijen. Het CBR nuanceert een aantal punten waarmee het RST vorige week naar buiten kwam.

Rijbewijstips

In overleg met de brancheorganisaties in de rijschoolbranche heeft het CBR de rijbewijstips ontwikkeld. De zestien tips zijn opgesteld zodat kandidaten beter weten wat ze te wachten staat in het rijbewijstraject. In de tips wordt een gemiddelde lesprijs van 42 euro genoemd en een gemiddeld aantal van 39 benodigde lessen.

Het RST struikelt over de getallen en wil ze verwijderd zien. Door gemiddelden te noemen worden verwachtingen gewekt en dat vindt het team onwenselijk. Want: ‘Rijles is maatwerk’. Waar het RST eerst een staking aankondigde om alle punten van onvrede onder de aandacht te brengen, zijn ze nu gematigder van toon. Het team is in gesprek met verschillende partijen om hun actiepunten over te brengen, waaronder het CBR.

In een weergave van het RST van het overleg met het CBR is te lezen dat het CBR de informatie op de website aan gaat passen. Dat klopt niet helemaal, laat het CBR in een reactie weten. Wel wordt de informatie geëvalueerd.
Het CBR zegt het belangrijk te vinden dat kandidaten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. “Daarin zit ook een richtprijs voor rijlessen. We gaan dit jaar het noemen van het tarief, het aantal lessen en de weergave van de slagingspercentages evalueren.” Overigens zijn de percentages van het vierde kwartaal inmiddels verwerkt op de website.

Tarieven

Het RST wil zo snel mogelijk de tarieven voor de examens weten voor 2021, zodat rijscholen met die informatie hun eigen tarieven weer kunnen bepalen. Het RST kondigt aan dat de tarieven voor de zomer bekend zijn, het CBR laat weten de wens te begrijpen maar ook dat het nog onduidelijk is wanneer de tarieven bekend worden. “We gaan wel eerder in gesprek met de branche over de macro-economische ontwikkelingen die wij gezamenlijk zien”, aldus woordvoerster Irene Heldens.

Vernieuwing van TOP

Het CBR wil boekingssysteem TOP wel degelijk vernieuwen. Volgens het RST zou dit geen prioriteit zijn vanwege budgettaire problemen. Dat spreekt de woordvoerster tegen. “Het is onze wens om TOP internet te vernieuwen. Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli 2019 een innovation lab plaatsgevonden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben opleidingsinstituten en CBR gewenste functionaliteiten van het nieuwe systeem verder uitgewerkt. (…) Op basis van de gewenste functionaliteiten wordt verkend wat de (technische) mogelijkheden zijn en hoe het project wordt vormgegeven. Natuurlijk worden brancheorganisaties en de Gebruikersgroep TOP betrokken bij het vervolg.”

Eendaagse theorie-opleidingen

Tot slot gaat het CBR gaat in hun reactie in op de opmerkingen over de eendaagse theorie-opleiders. “We horen signalen uit de branche over de eendaagse theorie-opleidingen”, laat de woordvoering weten. Signalen opvangen is iets anders dan de ergernis die in de branche erkennen, zoals het RST noteert.

“Hoe iemand zich voorbereid op het theorie-examen staat vrij. Er zijn ook kandidaten die zich via zelfstudie voorbereiden op het examen.” Wel benadrukt het CBR een eerlijke verdeling van examenplekken belangrijk te vinden en maatregelen te nemen om dat te bewerkstelligen. De aanpassing van het theorie-examen per 1 november is bedoeld om kandidaten nog beter voorbereid de weg op te laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen.

Achtergrond

Begin januari was het RST te gast bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen om hun actiepunten te bespreken. Het Rijschool Samenwerkings Team is ontstaan vanuit onvrede met de bestaande brancheverenigingen, het kreeg vorm op social media. De afkorting RST stond voor Rijschool Stakings Team, inmiddels staat de S voor Samenwerkings.

Het team kondigde een grootschalige stakingsactie aan, waarbij ze met lesauto’s naar het Malieveld wilden rijden om een bewustwording rondom de rijschool te creëren en een ‘gezonde branche’ af te dwingen. In plaats van het opzetten van een staking, is het RST nu druk met overleg met branchepartijen zoals het CBR, IBKI en het ministerie van IenW.

 

bron: rijschoolpro